Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä

  • Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.