Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kirkkonummen Veden osuus Veikkolan vesistöhankkeen rahoittamisessa (lisäpykälä)

KIRDno-2018-203

Valmistelija

  • Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunta ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ovat solmineet yhteistyösopimuksen Veikkolan vesistökunnostus 2018 -hankkeesta (KH 12.3.2018 § 85).

Kokouksessa johtokunta keskustelee ja päättää Kirkkonummen Veden kustannusosuudesta hankkeen rahoitukseen liittyen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Johtokunta päättää

1
ottaa asian käsiteltäväkseen lisälistalta

2
Kirkkonummen Veden kustannusosuudesta Veikkolan vesistöhankkeessa kokouksessa käydyn keskustelun perusteella

Käsittely:

Puheenjohtaja Jens Gellin ehdotti, että Kirkkonummen Vesi osallistuu 1/3 osuudella Veikkolan vesistöhankkeen kunnan vastattaviin 50.000 € kustannuksiin.

 

Päätös

Johtokunta päätti:

1

ottaa asian käsiteltäväksi lisälistalta

2

kannattaa puheenjohtajan ehdotusta osallistua Veikkolan vesistöhankkeen kunnan vastattaviin 50.000 € kustannuksiin 1/3 osuudella.

 

Tiedoksi

Kunnanhallitus