Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus ja ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Kia Forsell, hallintosihteeri, kia.forsell@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunnalle saatetaan tiedoksi ja valvottavaksi seuraavat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat:

Vesihuoltopäällikkön viranhaltijapäätökset:

§ 48 Hankintapäätös, Pellavarinteen vesijohdon saneeraus. Hankinnan arvo yhteensä 28 685€ (alv 0%).
§ 49 Hankintapäätös, keskustan vesitornin rakennuttamispalvelut ja valvonta. Hankinnan arvo yhteensä 71 231 € (alv 0%).

Ilmoitusasiat:

- Kirkkonummen kunnan yleisen hankintaohjeen ja hankintasopimuksia koskevan ohjeen hyväksyminen (KH 17.12.2018 § 419)
- Keskustan vesitornin ideasuunnittelun vaihtoehdoista on 17.-24.1.2019 äänestysmahdollisuus (www.kirkkonummi.fi)

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta päättää

1.
merkitä tiedoksi ylläolevat päätökset sekä todeta, että niiden sisältämiä, kuntalain 51 §:n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei oteta Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

2.
merkitä ylläolevat ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päätti keskustelun jälkeen ehdotuksen mukaisesti.

_____

Merkittiin tiedoksi, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi poistui tämän kokousasian käsittelyn aikana klo 18.52.