Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Verkostoinsinöörin vakanssin perustaminen

KIRDno-2018-509

Valmistelija

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen Vedellä on tarve vahvistaa vesihuoltoverkostoon liittyvien asiantuntijatehtävien resursseja.

Resursseja tarvitaan verkoston hallinnan, saneerausten ja sähköiseen mittarointiin valmistautumisen tehtävissä. Verkostosaneerausten määrää on lisättävä, samalla kun uusien kaava-alueiden suunnittelu- ja rakennuskohteiden määrä säilyy edellisten vuosien tapaan korkeana. Suunnittelu- ja rakennuttamistehtäviä hoitaa yksi henkilö.

Lisäksi lisäresursseja tarvitaan kriittisesti ajanjaksolle kevät 2019 – kesä 2020, jolloin keskustan vesiverkostoa käytetään ilman vesitornia. Verkoston käytön tehtävät ovat lisääntyneet merkittävästi tuolle jaksolle valmistauduttaessa ja resurssien tarve tuler jatkumaan jakson ajan. Tulevaisuudessa verkostoinsinöörin tehtäväkenttä tulee edelleen kasvamaan siirryttäessä verkoston kunnossapidossa sähköiseen työnohjausjärjestelmään ja vahvemmin digitaalisiin mittauksiin.

Tehtävää ei ole onnistuttu täyttämään määräaikaisena. Henkilöresurssien riittämättömyys tulee aiheuttamaan ylityökorvauksia ja muita kuluja, kun esimerkiksi saneeraushankkeiden riittävään valmisteluun ei ole resurssia.

Vakanssi esitetään perustettavaksi välittömästi. Palkkaus ei aiheuta lisämäärärahantarvetta vuodelle 2019, koska mm. asiantuntijapalveluiden hankintaa voidaan vähentää.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen Vesi –liikelaitoksen johtokunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää perustaa verkostoinsinöörin vakanssin Kirkkonummen Vedelle seuraavasti:

  • Verkostoinsinöörin toimen palkkaus teknisten sopimuksen palkkaryhmä II mukaisesti
  • palkkahinnoittelutunnus 50101013
  • tehtäväkohtainen palkka: enintään kunnassa tällä hetkellä noudatettavan palkkatason mukainen
  • pätevyysvaatimukset: insinöörin tutkinto soveltuvalta alalta (AMK)
  • työaikamuoto: toimistotyöaika

Päätös

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päätti keskustelun jälkeen ehdotuksen mukaisesti.