Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen Vesi- liikelaitoksen johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 29.1.2019 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona 30.1.2019.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Leif Wikströmin ja Sanna Hartikaisen.

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 29.1.2019 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona 30.1.2019.