Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Vesihuoltopäällikkö
Hankintapäätös:
§4 hankintapäätös, Kantvikin vedenhankinnan vaihtoehtojen selvitys, 30.08.2017, hinta 39.000 €  (alv 0%)

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ylläolevat päätökset, sekä todeta, että niiden sisältämiä, kuntalain 51 §:n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei oteta Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätettiin merkitä tiedoksi.