Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Liikelaitoksen johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 26.9.2017 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona 27.9.2017.

Päätös

Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta valitsi Leif Wikströmin  ja Stig Nybergin tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 26.9.2017 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona 27.9.2017.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____