Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Liikelaitoksen johtokunta – ilmoitusasiat

KIRDno-2017-1081

Valmistelija

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016

Kunnanvaltuusto on käsitellyt vuoden 2016 arviointikertomusta 29.5.2017 § 52. Vastineiden tuli olla valtuuston käsiteltävänä syyskuun loppuun mennessä ja ennen talousarviokäsittelyä. Arviointikertomuksessa ei ollut vesihuoltolaitoksen osalta sellaisia havaintoja, joista tarkastuslautakunta odottaa saavansa vastineen ja/tai selvityksen. Vesihuoltolaitoksen investointien toteutuma-analyysi oli tarkastuslautakunnan mielestä selkeä.

Kuntatekniikan toimialajohtajan viranhaltijapäätökset vesihuoltolaitoksen osalta:

Kuntatekniikan toimialajohtajan päätökset valvoo Kuntatekniikan lautakunta. Vesiliikelaitoksen johtokunnalle tuodaan ilmoitusasioissa tiedoksi toimialajohtajan vesihuoltolaitoksen osalta tekemät päätökset.

§ 2 Hankintapäätös, jätevedenpumppaamoiden saneerausten hankinta 2017, 111 696,00 €, 24.7.2017

§ 16 Kvv-tarkastajan vakanssin (3000151088) siirtäminen rakennusvalvonnan tulosyksikköön, 23.8.2017

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Johtokunta päätti merkitä tiedoksi ylläolevat asiat.

Lisäksi esittelijä halusi lisätä Tolsan vesiosuuskunnan esityksen  runkovesijohdon luovuttamista kunnalle. Esitys saapunut 07.09.2017. Asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen.

 

Päätös

Johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____