Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus ja ilmoitusasiat

Perustelut

Vesihuoltopäällikkön viranhaltijapäätökset:

Henkilöstöpäätökset:
§§ 4 - 8, Palkkaryhmän muutos, vesihuoltoasentajat
§ 9, Henkilökohtainen palkanosa, vesihuoltoasentaja S.F.

Hankintapäätökset:
§ 8, Hankintapäätös, Jokiniityn alueen vesihuollon rakentaminen, lisätyön 12 hyväksyminen

Rakentamista koskeva päätös:
§ 1, Haapiorinteen kunnallistekniikan rakennusurakan vesihuollon lisätyötarjousten 3 ja 7 hyväksyminen

Pöytäkirjat:

3.11.2017, Haapiorinteen kunnallistekniikan rakentaminen, vastaanottotarkastuksen pöytäkirja
3.11.2017, Jokiniityn alueen kunnallistekniikan rakentaminen, vastaanottotarkastuksen pöytäkirja
5.12.2017, Sarvvikin kaava-alueiden 1 ja 2 kunnallistekniikan rakentaminen, takuutarkastuksen pöytäkirja

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Krista Viitasalo, rakennuttajainsinööri, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ylläolevat päätökset ja pöytäkirjat, sekä todeta, että niiden sisältämiä, kuntalain 51 §:n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei oteta Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätettiin merkitä tiedoksi.