Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä

  • Krista Viitasalo, rakennuttajainsinööri, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.