Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus ja ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Susann Hellström, toimistosihteeri, susann.hellstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Johtokunnalle saatetaan tiedoksi ja valvottavaksi seuraavat viranhaltijapäätökset:

Vesihuoltopäällikkön viranhaltijapäätökset:

§ 40 Hankintapäätös, vesitornin syöttölinjojen venttiilien ja osien hankinta. Arvo 13 587,50 €

§ 41 Hankintapäätös, keskustan uuden vesitornin suunnittelu, suunnittelukonsultin valinta. Arvo 93 600,00 €

§ 42 Hankintapäätös, kaksi virtaamamittauskaivoa. Arvo 18 780,00 €

§ 43 Hankintapäätös, Vesitorninmäen kunnallistekniikan rakennusurakan lisätyö numero 3 hyväksyminen, vesijohdon saneeraus Kirkkoherranpolulla. Arvo 89 140,00 €

§ 44 Hankintapäätös, keskustan vesitornin rakenteiden monitorointi. Arvo 10 500,00 €   

§ 45 Hankintapäätös, putoamis- ja säiliötyöskentelysuojainten kartoitus ja koulutus. Sopimuksen kattohinta 6280 €.

§ 46 Hankinnan keskeyttäminen, Pellavarinteen vesijohdon saneeraus pakkosujuttamalla.. 

§ 47 Hankintapäätös, vesihuoltolaitoksen puhdas- ja jätevesijärjestelmien ajoneuvotyöt ja viemärikuvaukset vuodelle 2019 ja optiona vuosille 2020-2021. Arvo 253 545,00 €.

 

Johtokunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat

Vastaanottopöytäkirja, Kyrkvallan katujen ja vesihuollon saneeraus 30.11.2018.

Sarvvikinportin asemakaavan maankäyttösopimus ja kiinteistöluovutuksen esisopimus , Kunnanhallitus 19.11.2018 § 369

Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportti 2017, Suomen Vesilaitosyhdistys ry. 16.11.2018

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta päättää

1
merkitä tiedoksi ylläolevat päätökset ja pöytäkirjat, sekä todeta, että niiden sisältämiä, kuntalain 51 §:n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei oteta Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

2
merkitä edellä mainitut ilmoitusasiat tiedokseen.

 

Päätös

Päätettiin merkitä tiedoksi.