Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Vesitornin tilannekatsaus

KIRDno-2017-289

Valmistelija

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Perustelut

Liikelaitoksen johtokunta päätti 13.6.2018 § 24 merkitä tiedoksi keskustan vesitornin tilanteen ja hyväksyä esitetyt toimenpiteet. Kaikkia toimenpiteitä ei ole pystytty suorittamaan aiotussa aikataulussa.

Vesitornin täyttöaste on madallettu, mutta suositusten tasolle laskeminen ei ole toistaiseksi mahdollista. Tornin alueen aitaa on laajennettu ja kulku mäelle on estetty kieltomerkein. Tornin rakenteisiin on asennettu monitorointianturit. Lisäksi verkoston käytön muutokset edellyttävät muutos- ja korjaustöitä keskustan verkoston alueella. Näiden investointien kustannukset on mahdollista kattaa 2018 investointimäärärahoilla. Sen sijaan tornin suojauksesta ja monitoroinnista, ohjausten muutoksista, verkostotutkimuksista ja asiantuntijapalveluista aiheutuvat kustannukset lisäävät käyttötalouden kustannuksia noin 40 000 euroa vuoden 2018 osalta, mikä voi johtaa käyttötalouden määrärahojen ylittymiseen. Määräaikaisen työntekijän rekrytointi on käynnistetty. Kirkkonummen Vesi on tiedottanut tulevista korjaustöistä ja niistä ilmoittamisesta.

Edellä esitetyillä toimenpiteillä vähennetään vesitornin käyttöön sekä tornin sulkemisen jälkeiseen aikaan liittyvät riskejä. Ennen uuden vesitornin käyttöönottoa joudutaan kuitenkin varautumaan odottamattomiin toimenpiteisiin ja kustannuksiin.

Uuden vesitornin suunnittelu on käynnistetty ja rakentaminen on mahdollista käynnistää aiotussa aikataulussa 2019 kesällä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Johtokunta päättää

1
merkitä tiedoksi keskustan vesitornin tilanteen ja

2
hyväksyä esitetyt toimenpiteet

Päätös

Johtokunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.