Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Pöytäkirjan tarkastaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta päättää tarkastaa tämän kokouksen pöytäkirjan kokouksessa.

Tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon 19.12.2018.

Päätös

Johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti tarkastaa pöytäkirja tämän kokouksen aikana.