Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.