Keskusvaalilautakunta, kokous 9.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Presidentinvaalit 2018: vaaliuurnien käytöstä yleisessä ennakkoäänestyspaikassa

KIRDno-2017-764

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vaaliohjeen mukaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on suositeltavaa käyttää vaaliuurnaa tai vastaavaa suljettua laatikkoa. Vaaliuurnaan pudotetaan valmiit lähetekuoret. Uurna luonnollisesti avataan silloin kun kuoria aletaan toimittaa keskusvaalilautakunnille. Uurnien käyttäminen lähetekuorten säilyttämisessä saattaa kuitenkin lisätä äänestäjien luottamusta ennakkoäänestyksen järjestelyjä kohtaan.

Siitä, käytetäänkö vaaliuurnaa ennakkoäänestyspaikassa, sopivat keskusvaalilautakunta ja vaalitoimitsijat yhdessä.

(Vaaliohjeet 4, s. 12)

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää valtuuttaa puheenjohtajan ja vaalipäällikön

sopimaan yleisen ennakkoäänestyspaikan vastuuhenkilön kanssa

vaaliuurnan tai kannellisen laatikon käytöstä ennakkoäänestyspaikassaan

presidentinvaalissa 2018.

 

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti todeta yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vastuuhenkilöiden kanssa pidetyn keskustelun pohjalta, että yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa käytetään postin sinisiä kannellisia laatikoita.

Laatikoita on kaksi, toiseen yleisessä ennakkoäänestyspaikassa laitetaan Kirkkonummen keskusvaalilautakunnalle tulevat ja toiseen muiden kuntien keskusvaalilautakunnille menevät.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.