Keskusvaalilautakunta, kokous 9.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Presidentinvaalit 2018, vaalitoimiston ja ilmoituskeskuksen perustaminen

KIRDno-2017-616

Valmistelija

  • Miikka Väinölä, miikka.vainola@kirkkonummi.fi
  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vaalitoimisto

Vaalilautakunnilta ja äänestyspaikoilta tulevia kyselyjä varten kunnantalolle perustetaan ns. vaalitoimisto. Vaalitoimisto toimii vaalia edeltävänä lauantaina klo 17 asti sekä vaalisunnuntaina tarvittaessa niin pitkään sunnuntai-iltana kunnes alustava ääntenlasku on saatu valmiiksi.Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja keskusvaalilautakunnan virkamiehet sekä kunnan vaalivirkailijat päivystävät kunnantalolla ja vastaavat äänestyspaikkojen kysymyksiin.

Ilmoitus- ja laskentakeskus

Vaaliohje 1:n mukaan presidentinvaalien 2018 ensimmäisen vaalin ja toisen vaalin alustavan ääntenlaskennan tiedotusta varten keskusvaalilautakunnan on perustettava ilmoituskeskus, jos kunnassa on vähintää kaksi äänestysaluetta. Ilmoituskeskus on myös kunnantalolla, käytännössä vaalitoimiston yhteydessä. Laskentakeskus on kunnan atk-palvelujen tiloissa.

Alustavan ääntenlaskennan tiedotus

Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava kuntavaalien vaalipäivän alustavan ääntenlaskennan tiedotuksesta seuraavasti (Vaaliohje 1):

Keskusvaalilautakunta

1

kokoaa äänestysalueittain

- vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärän klo 20.45 mennessä ja

- vaalipäivän äänestyksen alustavan tuloksen klo 22.00 mennessä ja

2

yhdistää tiedot koko kunnan tulokseksi tallentamalla tiedot tuloslaskentajärjestelmään seuraavasti:

- vaalipäivänä äänestänieiden lukumäärä klo 21.00 mennessä ja

- vaalipäivän äänestyksen alustava tulos klo 22.30 mennessä (tavoiteaika)

Keskusvaalilautakunnan 14.11.2017 päätöksen mukaisesti kunnan äänestystuloksen laskennan vastuuhenkilö on järjestelmäasiantuntija ja varalla it-suunnittelija.

Lautakunnat antavat alustavan ääntenlaskennan tulokset keskusvaalilautakunnalle sähköisellä lomakkeella, joka vastaa vaaliohjeiden tiedotuslomaketta 2 sekä vaalipöytäkirjan liite-lomakkeella. Vaalilautakunnille annetaan ohjeet tulostietojen ilmoittamisesta. Sähköisen lomakkeen käytöstä on päätetty 9.1.2018.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

merkitä alustavan ääntenlaskennan kokoamisen ja tiedotuksen menettelytavat tiedokseen ja päättää, että niissä noudatetaan vaaliohjeen 1 tavoiteaikatauluja.

2

päättää perustaa kunnantalolle vaalilautakuntien neuvontaa, äänestyspaikoilta tulevia kyselyitä ja alustavan ääntenlaskennan tiedotusta varten vaalitoimiston ja  ilmoituskeskuksen, jossa paikalla ovat lauantaina keskusvaalilautakunnan virkamiehet, sunnuntaina keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja keskusvaalilautakunnan virkamiehet sekä vaalivirkailijat, jotka vastaavat äänestyspaikoista tuleviin kyselyihin

3

päättää että laskentakeskus perustetaan atk-palvelujen tiloihin ja todeta tuloslaskennan suorittamisesta siellä

4

päättää, että oikeusministeriön ohjeen mukaisesta vaalituloksen tiedottamisesta yleisölle ovat vastuussa keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja keskusvaalilautakunnan sihteeri

5

päättää, että vaalilautakunnat eivät tiedota yleisölle tuloksesta

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.