Keskusvaalilautakunta, kokous 9.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Presidentinvaalit 2018: vaali- ja äänestyspäivien ruokailu

KIRDno-2017-764

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vaalilautakuntien jäsenille ja yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoille sekä ilmoituskeskuksen ja ennakkoäänestysten laskijoille jäsenille on viime vaaleissa järjestetty ruokailua kunnan ruokahuollosta.

Kaikki em. ruokailu on kustannuksiltaan yhteensä noin 2000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää järjestää presidentinvaalien 2018 ennakkoäänestyksen toimitsijoille ja äänestysasiakirjojen käsittelijöille sekä vaalilautakuntien jäsenille ja ilmoituskeskuksen virkailijoille ruokailun kunnan ruokahuollon toimittamana.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.