Keskusvaalilautakunta, kokous 9.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Presidentinvaalit 2018, sähköisen lomakkeen 2 käyttö vaalituloksen antamisessa

KIRDno-2017-616

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi
  • Miikka Väinölä, miikka.vainola@kirkkonummi.fi

Perustelut

Tietojen antaminen excel-pohjaisella lomakkeella 2

Vaaliohjeen mukaan vaalilautakunnat ilmoittavat vaalipäivän ehdokaskohtainen tuloksen tuloslaskentaan Ilmoitus 2 -lomaketta käyttäen.

Kunta on laatinut em. tiedotuslomakkeesta excel- pohjaisen version. Oikeusministeriön vaalituki on antanut luvan käyttää excelillä laadittua versiota ehdokaskohtaisen alustavan tuloksen ja äänten kokonaismäärän antamisessa.

Keskusvaalilautakunta ohjeistaa, että vaalilautakunnat toimittavat vaalilautakuntansa ehdokaskohtaiset tulokset ja äänten kokonaismäärän keskusvaalilautakunnalle sähköisen lomakkeen 2 avulla. Kunnan atk-palvelu opastaa keskusvaalilautakunnan hankkimia avustajia tietojen tallentamiseen ja siirtämiseen sähköisen lomakkeen avulla.

 

Viivakoodilukijat

 

Keskusvaalilautakunta päätti viime vaaleissa että viivakoodilukijaa käytetään ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

että vaalilautakuntien puheenjohtajien koulutuksessa ohjeistetaan vaalilautakuntia käyttämään ehdokaskohtaisten tulosten ja äänten antamisessa excel- pohjaisia lomaketta 2

2

että tietohallinto pitää keskusvaalilautakunnan hankkimille vaalilautakuntien äänioikeustietojärjestelmän käytön avustaville henkilöille koulutuksen vaalitietojen tallentamiseksi ja lähettämiseksi

3

että viivakoodilukijoita käytetään ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.