Keskusvaalilautakunta, kokous 9.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Presidentinvaalit 2018: pienet äänestysalueet

KIRDno-2017-764

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi
  • Miikka Väinölä, miikka.vainola@kirkkonummi.fi

Perustelut

Jos voidaan perustellusti arvioida, että äänestysalueella äänestää ennakkoon ja vaalipäivänä yhteensä vähemmän kuin 50 henkilöä tai jos perustellusta syystä vaalisalaisuuden turvaaminen muutoin sitä edellyttää, kunnan keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin ennen vaalipäivää määrättävä ja muissa kuin kunnallisvaaleissa vaalipiirilautakunnalle ilmoitettava, että äänestysalueen ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet sekä jonkin toisen äänestysalueen tai joidenkin toisten äänestysalueiden ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet lasketaan yhdessä. Tällöin kyseisten äänestysalueiden vaalilautakunnat eivät suorita vaalipäivän äänten alustavaa laskentaa, vaan toimittavat äänestysliput alustavaa laskentaa varten keskusvaalilautakunnalle."

(Vaalilaki 82 § "Vaalisalaisuuden turvaaminen pienillä äänestysalueilla")

 

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta toteaa, että kunnassa ei ole presidentinvaaleissa 2018 pieniä äänestysalueita.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.