Keskusvaalilautakunta, kokous 9.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Presidentinvaalit 2018: laitos- ja kotiäänestyksen valmistavat toimenpiteet

KIRDno-2017-764

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi
  • Miikka Väinölä, miikka.vainola@kirkkonummi.fi

Perustelut

Laitos- ja kotiäänestyksen valmistavat toimenpiteet

Vaaliohje 1:n mukaan keskusvaalilautakunnan tehtävät laitos- ja kotiäänestyksen valmisteluissa ovat seuraavat:

Laitosäänestys
Keskusvaalilautakunta 

- kouluttaa, opastaa ja neuvoo vaalitoimikunnan jäseniä. Vaalitoimikunnan jäsenet toimittavat laitosäänestyksen.

- huolehtii siitä, että vaalitoimikunnalle jaetaan oikeusministeriön vaaliohjeet ja vaalimateriaali vaaliohjeissa olevan tarkistuslistan 13 mukaisesti.

 

Kotiäänestys

Keskusvaalilautakunta määrää kotiäänestystoimitsijat. Kotiäänestystoimitsijoiksi nimetään yleensä vaalitoimikunnan varajäsenet ja sen lisäksi keskusvaalilautakunta voi nimetä tarvittaessa myös muita kotiäänestystoimitsijoita.

Keskusvaalilautakunta

- kouluttaa, opastaa ja neuvoo kotiäänestystoimitsijoita.

- huolehtii siitä, että kotiäänestyksen vaalitoimitsijoille jaetaan vaaliasiakirjat, tarvikkeet ja vaaliohjeet

- lähetttää kotiäänestyslomakkeita edellisissä vaaleissa kotonaan äänestäneille (lähetetty 18.12.2017)

- ottaa vastaan ilmoittautumiset kotiäänestykseen

- järjestää kotiäänestyksen toimittamisen

 

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävät kotiäänestyksessä

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja yhteistyössä vaalitoimikunnan kanssa

- huolehtii siitä, että kotiäänestyksen ilmoittautuneelle äänestäjälle ilmoitetaan kotiäänestyksen järjestämisen ajankohdasta tai että kotiäänestystä ei hänen osaltaan tulla järjestämään

- määrää, kuka vaalitoimikunnan jäsenistä menee kenenkin kotiäänestäjän luokse

- huolehtii siitä, että kotiäänestyksessä on tarvittaessa läsnä 18 vuotta täyttänyt henkilö

- huolehdittava siitä, että kotiäänestyksistä pidetään luetteloa

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

 

1

merkitä presidentinvaalien 2018 laitos- ja kotiäänestystä koskevat tehtävät tiedokseen.

 

2

valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin puheenjohtajan sijasta hoitamaan seuraavat tehtävät:

- keskusvaalilautakunnan sihteeri yhteistyössä vaalitoimikunnan kanssa,

  • huolehtii siitä, että kotiäänestyksen ilmoittautuneelle äänestäjälle ilmoitetaan kotiäänestyksen järjestämisen ajankohdasta tai että kotiäänestystä ei hänen osaltaan tulla järjestämään
  • määrää, kuka vaalitoimikunnan jäsenistä menee kenenkin kotiäänestäjän luokse
  • huolehtii siitä, että kotiäänestyksessä on tarvittaessa läsnä 18 vuotta täyttänyt henkilö
  • huolehtii siitä, että kotiäänestyksistä pidetään luetteloa.

 

 

 

 

 

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.