Keskusvaalilautakunta, kokous 9.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Presidentinvaalit 2018: kotiäänestystoimitsijoiden mahdollinen täydentäminen

KIRDno-2017-764

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta päätti 12.12.2017 

-  määrätä kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi kunnanhallituksen päätöksellä asetetut vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet

-  valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin selvittämään em. kotiäänestystoimitsijoiden lisäksi kaksi muuta kotiäänestystoimitsijaa

- ja todeta,​ että keskusvaalilautakunta päättää heidän nimeämisestään seuraavassa kokouksessa

Kunnan ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö ilmoittaa, että kunnan kotihoito voi tarvittaessa osoittaa kotihoidon henkilön kotiäänestystehtävään lisähenkilöksi niinä päivinä jolloin kotiäänestys järjestetään.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja määrittelee kotiäänestyspäivät ja aikataulun 16.1.2018 päättyvän ilmoittautumisajan jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää  (päätös tarkentuu kokouksessa)

Kokouksessa annettu ehdotus:

Vaalitoimikunnan koulutuksessa todetun pohjalta ei päätetä nimetä muita kotiäänestystoimitsijoita.

Päätös

Päätettin vaalitoimikunnan koulutuksessa todetun pohjalta että muita kotiäänestystoimitsijoita ei nimetä.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.