Keskusvaalilautakunta, kokous 9.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Presidentinvaalit 2018: äänestyslippujen käyttöönotto ja säilyttäminen

KIRDno-2017-764

Valmistelija

  • Miikka Väinölä, miikka.vainola@kirkkonummi.fi
  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Äänestyslippujen säilyttäminen ja käyttöönotto

Vaaliohjeissa ohjeistetaan, että  keskusvaalilautakuntien tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että vaaliasiakirjojen ja vaalileimasimien jakelu vaalilautakunnille tapahtuu luotettavalla tavalla niin, ettei synny mahdollisuutta väärinkäytöksiin.

Keskusvaalilautakunta ohjeistaa vastaavasti vaalilautakuntien puheenjohtajia seuraavasti:

- vaalilautakunnalle jaettu materiaali säilytetään yön yli varmassa tallessa, esimerkiksi äänestyspaikassa olevassa lukitussa tilassa. Vaalilautakunnan puheenjohtaja tarkistaa että vaalilautakunnalla on käytössään tällaiset tilat. 

-  vaalilautakunta avaa sinetöidyn äänestyslippuja sisältävän paketin vasta samalla hetkellä kun vaalipäivän äänestystoimitus kello 9 aloitetaan siten, että ensimmäiselle äänestäjälle näytetään, että uurna on tyhjä. Sitä ennen kaikkien paikalla olevien vaalilautakunnan jäsenten on todettava, että äänestyslippupaketin teippaukset ovat ehjät.

(Vaaliohjeet 1)

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

että äänestyslippupaketit sinetöidään ja luovutetaan vaalilautakunnille vaalimateriaalijako- ja infotilaisuudessa lauantaina 27.1.2018

2

ohjeistaa vaalilautakuntien puheenjohtajia seuraavasti:

- vaalilautakunnalle jaettu materiaali säilytetään yön yli varmassa tallessa, esimerkiksi äänestyspaikassa olevassa lukitussa tilassa. Vaalilautakunnan puheenjohtaja tarkistaa että vaalilautakunnalla on käytössään tällaiset tilat. 

-  vaalilautakunta avaa sinetöidyn äänestyslippuja sisältävän paketin vasta samalla hetkellä kun vaalipäivän äänestystoimitus kello 9 aloitetaan siten, että ensimmäiselle äänestäjälle näytetään, että uurna on tyhjä. Sitä ennen kaikkien paikalla olevien vaalilautakunnan jäsenten on todettava, että äänestyslippupaketin teippaukset ovat ehjät.

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.