Keskusvaalilautakunta, kokous 9.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Presidentinvaalit 2018: Vaaliavustajat ja järjestyshenkilöt äänestyspaikoilla

KIRDno-2017-764

Valmistelija

  • Miikka Väinölä, miikka.vainola@kirkkonummi.fi
  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan tulee yhteistyössä vaalilautakuntien kanssa

- huolehtia siitä, että jokaiselle äänestyspaikalle hankitaan ainakin yksi vaaliavustaja, joka on äänestyspaikalla saapuvilla ja äänestäjän pyynnöstä avustaa häntä merkinnän tekemisessä äänestyslippuun. Kaksikielisillä paikkakunnilla on kiinnitettävä huomiota vaaliavustajan riittävään kielitaitoon.

- tarvittaessa järjestyshenkilöitä huolehtimaan jonojen muodostamisesta ja valvomaan, että äänioikeuttaan jo käyttäneet poistuvat vaalihuoneistosta. Mikäli vaalilautakunta voi kuitenkin itse huolehtia myös näistä tehtävistä, järjestyshenkilöitä ei tarvita.

Vaalilautakunnan kokoonpanon ilmoittaminen

Vaalipäivän äänestyspaikalla on äänestäjien nähtävillä pidettävä vaalilautakunnan asettamispäätöstä.

Nimikilvet

Keskusvaalilautakunnan on laadittava vaalilautakunnille, vaalitoimikunnalle ja vaalitoimitsijoille rinnassa pidettäviä tunnisteita, joista äänestäjät voivat tunnistaa vaaliviranomaiset. Tunnisteisiin merkitään virkailijan tehtävä seuraavasti:

Vaalilautakunnan jäsen - Medlem av valnämnden

Vaalitoimikunnan jäsen - Medlem av valbestyrelsen

Vaalitoimitsija - Valförrättare

(Vaaliohjeet 1)

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää että presidentinvaaleissa 2018

1

vaalilautakunnat valitsevat jäsenistään vaaliavustajat ja milloin tämä ei ole mahdollista jäsenten esteellisyyden takia keskusvaalilautakunnan sihteeri ja puheenjohtaja hankkivat keskusvaalilautakunnan avustajien nimeämiseksi vähintään yhden vaaliavustajan vaalilautakuntaa kohden ja päättää todeta, että vaalilautakunnissa on riittävästi jäseniä tarvittaessa järjestyshenkilöiden tehtäviin

2

todeta, että asia esitetään vaalilautakuntien puheenjohtajien koulutustilaisuudessa

3

äänestyspaikalla pidetään vaalipäivänä äänestäjien nähtävillä vaalilautakunnan asettamispäätöstä

4

kunnan vaaliviranomaisille jaettavan vaalimateriaalin nimikilvissä on vaaliohjeen mukainen merkintä esimerkiksi muodossa

Vaalilautakunnan jäsen - Medlem av valnämnden

Vaalitoimikunnan jäsen - Medlem av valbestyrelsen

Vaalitoimitsija - Valförrättare.

 

Käsittely:

nimikilvissä tulee olla myös seuraavat merkinnät:

Vaalilautakunnan puheenjohtaja - Ordförande för valnämnden

Vaalilautakunnan varapuheenjohtaja - Vice ordförande för valnämnden

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja - Ordförande för valbestyrelsen

Vaalitoimikunnan varapuheenjohtaja - Vice ordförande för valbestyrelsen

Vaaliavustaja - Valbiträde

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti

1

että presidentinvaaleissa 2018 vaalilautakunnat valitsevat jäsenistään vaaliavustajat ja milloin tämä ei ole mahdollista jäsenten esteellisyyden takia keskusvaalilautakunnan sihteeri ja puheenjohtaja hankkivat keskusvaalilautakunnan avustajien nimeämiseksi vähintään yhden vaaliavustajan vaalilautakuntaa kohden ja päättää todeta, että vaalilautakunnissa on riittävästi jäseniä tarvittaessa järjestyshenkilöiden tehtäviin

2

todeta, että kohdassa 1 mainittu asia esitetään vaalilautakuntien puheenjohtajien koulutustilaisuudessa

3

että äänestyspaikalla pidetään vaalipäivänä äänestäjien nähtävillä vaalilautakunnan asettamispäätöstä

4

että kunnan vaaliviranomaisille jaettavan vaalimateriaalin nimikilvissä on vaaliohjeen mukainen merkintä esimerkiksi muodossa:

Vaalilautakunnan puheenjohtaja - Ordförande för valnämnden

Vaalilautakunnan varapuheenjohtaja - Vice ordförande för valnämnden

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja - Ordförande för valbestyrelsen

Vaalitoimikunnan varapuheenjohtaja - Vice ordförande för valbestyrelsen

Vaalilautakunnan jäsen - Medlem av valnämnden

Vaalitoimikunnan jäsen - Medlem av valbestyrelsen

Vaalitoimitsija - Valförrättare

Vaaliavustaja - Valbiträde.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.