Keskusvaalilautakunta, kokous 9.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti siten,​ että sihteeri lähettää pöytäkirjan kokouksessa olleille keskusvaalilautakunnan jäsenille ja varajäsenille tarkastusta varten viimeistään 12.1.2018. Pöytäkirja lähetetään sähköpostilla. Muutostiedot toimitetaan sihteerille,​ joka tekee muutokset pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajat ja puheenjohtaja lähettävät sähköpostilla hyväksymisviestinsä viimeistään 15.1.2018.  Allekirjoittaminen voi tapahtua käytännössä esim. seuraavassa keskusvaalilautakunnan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan 15.1.2018. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 16.1.2018.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Karlsson ja Kristoffer Bondestam.

Pöytäkirja tarkastetaan 15.1.2018. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 16.1.2018.

 

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.