Keskusvaalilautakunta, kokous 9.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Muut asiat

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti merkitä tiedoksi:

- Rannikkoprikaatin kirje 13.12.2017: tiedottaminen ja lomajärjestelyt

- Vaalilautakuntien kokoonpano 9.1.2018

 - Vaalimateriaalien jako lautakunnille lauantaina 27.1.2018 klo 9.00 kunnantalolla, pyydetään vaalilautakunnilta ennakkoilmoittautumista tilaisuuteen

- Telineet tuotu maastoihin

- Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ja laitosäänestyspaikkojen kuulutukset on viety äänestyspaikkojen oville ja muihin sovittuihin paikkoihin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.