Keskusvaalilautakunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti siten, että sihteeri lähettää pöytäkirjan kokouksessa olleille keskusvaalilautakunnan jäsenille ja varajäsenille tarkastusta varten viimeistään perjantaina 8.3.2019. Pöytäkirja lähetetään sähköpostilla. Muutostiedot toimitetaan pöytäkirjanpitäjälle, joka tekee muutokset pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajat ja puheenjohtaja lähettävät sähköpostilla hyväksymisviestinsä viimeistään maanantaina 11.3.2019.  Allekirjoittaminen voi tapahtua käytännössä esim. seuraavassa keskusvaalilautakunnan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 11.3.2019. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä tiistaina 12.3.2019.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Kaari ja Mikko Karlsson.

Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 11.3.2019. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä tiistaina 12.3.2019 konsernihallinnossa ja kunnan tietoverkossa.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat