Keskusvaalilautakunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Muut asiat

Päätös

Keskusvaalilautakunnalla ei ollut muita asioita käsiteltävänä.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat