Keskusvaalilautakunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kevään 2019 vaalit, viivakoodinlukijan käyttö

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunta on käyttänyt viivakoodinlukijaa viime vaaleissa kaikilla äänestyspaikoilla ja ennakkoäänestyksessä. Viivakoodinlukija varmistaa äänestäjätietojen siirtymisen oikein.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää että ennakkoäänestyksissä ja vaalipäivänä kaikilla äänestyspaikoilla käytetään viivakoodinlukijaa.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat