Keskusvaalilautakunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kevään 2019 vaalit, vaaliviranomaisille jaettavat ohjeet

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Oikeusministeriön vaaliohjeet ja vaalimateriaalit ovat saapuneet kuntaan. Vaaliohjeiden mukaan keskusvaalilautakunta huolehtii vaaliviranomaisten kouluttamisesta, ohjeistuksesta ja ohjeiden jaosta.

Keskusvaalilautakunta järjestää koulutukset ja jakaa kullekin vaaliviranomaiselle tehtävän mukaiset ohjeet koulutuksen yhteydessä.

Keskusvaalilautakunnalle jaetaan kokouksessa vaaliohjeet 1 - 5 sekä esitellään vaalitietojärjestelmän VAT - käyttöohjeet.

Oikeusministeriön yleisten ohjeiden lisäksi vaalilautakunnille valmistellaan vaalipäivän käytäntöjä koskevat "kuntakohtaiset" ohjeet. Ohje sisältää käytännön ohjeita sekä tietoja, joita ei ole käyty muissa yhteyksissä läpi. Keskusvaalilautakunnan sihteeri ja puheenjohtaja laativat ohjeet ja ne jaetaan viimeistään vaalipäivää edeltävän lauantain vaalilautakuntien valmistelevan kokouksen yhteydessä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

ohjeistaa, että eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien 2019 järjestelyissä ja toimeenpanossa kunnan vaaliviranomaiset noudattavat oikeusministeriön vaaliohjeita sekä vaalitietojärjestämän VAT - ohjeita sekä muuta oikeusministeriön ja keskusvaalilautakunnan jakamaa ohjeistusta

2

että oikeusministeriön ohjeet jaetaan vaaliviranomaisille koulutuksien yhteydessä

3

valmistella ja jakaa vaalilautakunnille vaalipäivän järjestelyjä varten kuntakohtaiset ohjeet, jotka jaetaan vaalilautakunnille viimeistään vaalia edeltävänä lauantaina.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat