Keskusvaalilautakunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kevään 2019 vaalit, vaaliuurnien käyttö yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ja lähetekuorien käsittely

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vaaliohjeen mukaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on suositeltavaa käyttää vaaliuurnaa tai vastaavaa suljettua laatikkoa. Vaaliuurnaan pudotetaan valmiit lähetekuoret. Uurna avataan silloin kun kuoria aletaan toimittaa keskusvaalilautakunnalla. Keskusvaalilautakunta on myös jo aiemmissa kokouksissa todennut, että ennakkoäänestyskuoria varten hankitaan suljettavat laatikot.

Oikeusministeriön vaalikoulutuksessa 5.2.2019 suositeltiin käytettäväksi uurnaa yhtenäisten ja äänestäjälle luotettavan näköisten äänestysjärjestelyjen kannalta. Uurnan on myös hyvä olla vaalitoimitsijoiden työskentelypöydän edessä, näkyvillä. Uurnaan pudotetaan kaikki lähetekuoret. Ennakkoäänestystoimitsijat lajittelevat uurnan tyhjennyksen yhteydessä oman kunnan ja muiden kuntien keskusvaalilautakunnille menevät lähetekuoret.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

että kunnan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa käytetään vaaliuurnaa, jonne äänestäjä pudottaa valmiin lähetekuoren.

2

että uurnaa tyhjennettäessä lähetekuoret lajitellaan Kirkkonummen keskusvaalilautakunnalle toimitettaviin ja muiden kuntien keskusvaalilautakunnille lähetettäviin, jotka toimitetaan seuraavana päivänä postiin. Lähetekuorien lukumäärät kirjataan ylös ohjeiden mukaisesti.

3

että uurnan tyhjennyksen jälkeen lähetekuoret viedään välittömästi lukittuun tilaan. Lähetekirjeet Masalan ja Veikkolan kirjastoista kuljetetaan kunnantalolle kannellisessa laatikossa.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat