Keskusvaalilautakunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kevään 2019 vaalit, vaalituloksen lähettäminen äänestyspaikoilta

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vaalitulosten toimittaminen atk-palveluun

Eduskuntavaalien tulos lasketaan vaalitietojärjestelmän tuloslaskentajärjestelmällä. Kunta on ilmoittanut vaalitukeen, että vaalilautakunnat eivät tallenna alustavia laskennan tuloksia laskentajärjestelmään vaan tulokset kirjataan keskitetysti kunnan atk-palvelussa. Vaalilautakunnat toimittavat ehdokaskohtaisen alustavan tuloksen sekä äänten kokonaismäärän kunnan atk-palveluun. Tietojen toimittamisessa käytetään tuloslaskentalomaketta 2.

Kunta on laatinut lomakkeesta excel-pohjaisen version ja saanut luvan lomakkeen käyttöön oikeusministeriön vaalituelta.

Keskusvaalilautakunta ohjeistaa, että vaalilautakunnat toimittavat em. tulostiedot excel-lomakkeella kunnan atk-palveluun. Atk-palvelu opastaa it-tukihenkilöt tietojen tallentamiseen ja lähettämiseen.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

että vaalilautakunnat toimittavat äänestysalueensa ehdokaskohtaiset tulokset ja äänten kokonaismäärän excel-lomakkeella 2 kunnan atk-palveluun salattuna.

2

 että atk-palvelu kouluttaa ja ohjeistaa it-tukihenkilöt vaalitietojen tallentamiseksi ja lähettämiseksi.

 

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat