Keskusvaalilautakunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kevään 2019 vaalit, vaalipäivän ruoka

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 12.12.2018 päättänyt ennakkoäänestystoimitsijoiden sekä ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastajien eväs- ja ruokajärjestelyistä. Kunta on tavannut huolehtia myös vaalilautakuntien ja kunnantalossa työskentelevien muiden vaalitoimitsijoiden ruokailujärjestelyistä vaalipäivänä.  Viime vaaleissa ruoka on tilattu kunnan ruokapalvelusta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää tilata kunnan ruokapalvelusta vaalilautakunnille ja kunnantalon vaalityöntekijöille keittoaterian vaalipäiväksi.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat