Keskusvaalilautakunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kevään 2019 vaalit, vaalimateriaalin jakelu, äänestyslippujen käyttöönotto ja säilyttäminen

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava, että vaalilautakunnalla on käytössään kaikki sen tarvitsemat asiakirjat, välineet ja kalusteet. Vaaliohjeessa on liitteenä 13 kunnan vaaliviranomaisen tarvitsemien materiaalien tarkistuslista.

Keskusvaalilautakunnan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että vaaliasiakirjojen ja vaalileimasimien jakelu vaalilautakunnille tapahtuu luotettavalla tavalla niin, ettei synny mahdollisuutta väärinkäytöksiin.

Keskusvaalilautakunta antaa materiaalin säilyttämistä ja äänestyslippujen käsittelyä koskevat ohjeet vaalilautakuntien puheenjohtajille.

Sama materiaalin luotettavaa säilyttämistä ja jakelua koskeva ohjeistus koskee myös muita vaaliviranomaisia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

että vaalilautakunnalle luovutettavat äänestysliput pakataan yhteen tai useampaan pakettiin, paketit teipataan ja luovutetaan vaalilautakunnalle vaalimateriaalijako- ja infotilaisuudessa lauantaina 13.4.2019.  Pakettien teippaamiseen ei saa käyttää sinetöintiteippiä.

2

ohjeistaa vaalilautakuntien puheenjohtajia seuraavasti:

- vaalilautakunnille jaettu materiaali tulee säilyttää yön yli varmassa tallessa, esimerkiksi äänestyspaikassa olevassa lukitussa tilassa. Vaalilautakunnan puheenjohtaja tarkistaa, että vaalilautakunnalla on käytössään tällaiset tilat.

- vaalilautakunta avaa teipatun äänestyslippuja sisältävän paketin vasta samalla hetkellä, kun vaalipäivän äänestystoimitus klo 9 aloitetaan siten, että ensimmäiselle äänestäjälle näytetään, että uurna on tyhjä. Sitä ennen kaikkien paikalla olevien vaalilautakunnan jäsenten on todettava, että äänestyslippupakettien teippaukset ovat ehjät.

3

että myös muita vaaliviranomaisia ohjeistetaan äänestyslippujen ja muun vaalimateriaalin luotettavaan säilyttämiseen

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat