Keskusvaalilautakunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kevään 2019 vaalit, vaalikuulutus ja muu vaaleja koskeva tiedottaminen

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Oikeusministeriön vaaliohje 1:n mukaan keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista tiedotettava seuraavat asiat. Asioista tiedotetaan sillä tavoin kuin kunnan ilmoitukset kuntalain mukaan saatetaan tiedoksi:

  • Eduskuntavaalien vaalipäivä 14.4.2019 sekä äänestysalueiden äänestyspaikkojen nimet, käyntiosoiteet ja äänestysaika (klo 9 - 20) ja
  • Ennakkoäänestysajanjaksot (3. - 9.4.2019) sekä kaikkien kunnan alueella olevien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen nimet, käyntiosoitteet, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat.

Keskusvaalilautakunta voi lisäksi harkintansa mukaan kuuluttaa kotiäänestyksen järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta sekä muista vaalien toimittamiseen liittyvistä asioista.

Kunta on päättänyt, että ilmoitukset julkaistaan Kirkkonummen sanomissa suomeksi ja ruotsiksi, kunnan verkkosivuilla sekä kunnan ilmoitustaululla. 

Kunta laatii myös Kirkkonummen sanomiin ennen ennakkoäänten alkamista vaalijutun.

Eduskuntavaaleihin ja europarlamenttivaaleihin 2019 liittyvää vaalitietoja on kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.kirkkonummi.fi/eduskuntavaalit-ja-europarlamenttivaalit-2019. Kuulutus viedään tälle samalle sivulle.

Ehdotus kuulutukseksi on liitteenä (liitetään esityslistaan myöhemmin).

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

hyväksyä liitteenä olevan kuulutuksen julkaistavaksi suomeksi ja ruotsiksi Kirkkonummen sanomissa, kunnan verkkosivuilla sekä kunnan ilmoitustaululla. Kuulutus julkaistaan viikonloppuna 16.3.2019.

2

valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään tarvittavia vähäisiä teknisiä tarkistuksia kuulutukseen ennen julkaisua

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat