Keskusvaalilautakunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kevään 2019 vaalit, tarkistuksia vaalilautakunta- ja -toimikuntakokoonpanoihin

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti 4.2.2019 vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanosta. Päätöksen jälkeen on tullut muutamia muutostarpeita vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanoihin.

Tämän hetkinen tilanne tuodaan keskusvaalilautakunnalle tiedoksi.  

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää merkitä tiedokseen vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan tarkistetut kokoonpanot.

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat