Keskusvaalilautakunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kevään 2019 vaalit, kirjeäänestysasiakirjojen tarkastaminen

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Suomessa otetaan käyttöön kirjeäänestys ulkomailta kevään 2019 eduskuntavaaleista alkaen. Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Keskusvaalilautakunnan kannalta kirjeäänestysasiakirjojen käsittelyssä on seuraavat vaiheet:

- lähetekuoren osoitekentän tarkastaminen

- lähetekuoren lajittelu äänestysalueittain

- lähetekuoren avaaminen ja sen sisällä olevien lähetekirjeen ja vaalikuoren tarkastaminen

- kirjeäänestyksen hyväksyminen tai jättäminen huomioon ottamatta

- hyväksyttyjen kirjeäänestysten merkitseminen äänioikeusrekisteriin ja /tai vaaliluetteloihin

- hyväksyttyjen kirjeäänestyksen vaalikuorten ja lähetekirjeiden käsittely

- määräajan jälkeen saapuneiden kirjeäänestyksen lähetekuorten käsittely

Keskusvaalilautakunnan vaaliohjeessa 5.3.3 alkaen esitetään kohdat tarkemmin. Vaaliohje ohjeistaa, että keskusvaalilautakunta voi päättää, että vaalikuorten ja lähetekirjeiden käsittelyn suorittaa keskusvaalilautakunnan sihteeri ja kolme muuta samanaikaisesti paikalla olevaa henkilöä, esim. keskusvaalilautakunnan jäsenet tai sen henkilökuntaa. Kirjeäänestysaika alkaa 14.3.2019 ja tämän jälkeen kuntaan alkaa saapua kunnalle lähetettyjä kirjeäänestyskuoria.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

että lähetekuorten em. tarkastus aloitetaan samanaikaisesti kuin muiden ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus

2

valtuuttaa vaalipäällikön nimeämään kirjeäänestyksen vaalikuorten ja lähetekirjeiden käsittelyn suorittavat henkilöt 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat