Keskusvaalilautakunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kevään 2019 vaalit, ennakkoäänestysasiakirjojen ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastus

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Tarkastettavia asiakirjoja ovat:

- lähetekuori

- lähetekirje (lähetekirje on lähetekirjelomake tai ilmoituskortti)

- vaalikuori (sisältää äänestyslipun)

Keskusvaalilautakunta on 12.12.2018 nimennyt ennakkoäänten tarkastajat, jotka tarkastavat ja jälkikirjaavat ohjeiden mukaisesti kuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ennakkoäänestysaikana. Yhteenveto kuntaan saapuneista ennakkoäänestysasiakirjoista esitellään keskusvaalilautakunnan 12.4.2019 klo 18 kokouksessa. Keskusvaalilautakunta päättää epäselvistä tapauksista sekä hyväksyy kuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat luovutettaviksi vaalipiirilautakunnalle. Tarkasteluun otetaan mukaan kuntaan  perjantaita 12.4.2019 klo 19 mennessä saapuneet asiakirjat . Kaikki määräaikaan mennessä saapuneet asiakirjat on ehdittävä käsitellä.

Ennakkoäänestysasiakirjat ja kirjeäänestysasiakirjat on tarkastettava omina kokonaisuuksinaan. Tarkastuksen päätteeksi keskusvaalilautakunnalla on erikseen äänestysalueittain lajiteltuina ennakkoäänestyksen hyväksytyt ruskeat vaalikuoret ja erikseen äänestysalueittain lajiteltuna kirjeäänestyksen hyväksytyt turkoosit vaalikuoret.

Ennakkoäänestysten rekisteröinti

Keskusvaalilautakunta ohjeistaa, että kunnan ennakkoäänestyspaikkojen äänestykset rekisteröidään ennakkoäänestyspaikoilla.

Kunnan keskusvaalilautakunnan on rekisteröitävä ennakkoäänestyspaikoissa tehdyt manuaaliäänestykset nk. jälkikirjauksina seuraavasti:

- kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista tulleet manuaaliäänestykset

- kunnan laitos- ja kotiäänestyksestä tulleet äänestykset

- muista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista tulleet manuaaliäänestykset

- muiden kuntien laitos- ja kotiäänestykset

- ulkomailta tulleet äänestykset Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista, sekä

- ulkomailla ennakkoäänestyksen aikana ulkomailla olevista suomalaisista laivoista tulleet äänestykset

- kirjeäänestyksen lähetekuoret

 

Lähetekuorten toimittaminen keskusvaalilautakuntaan

Lähetekuoret voidaan toimittaa keskusvaalilautakunnalle eri tavoin. Vaaliohje 1 luettelee vaihtoehtoiset tavat.

Keskusvaalilautakunta ohjeistaa noudatettavaksi seuraavia vaaliohjeessa hyväksyttyjä toimittamistapoja:

Ennakkoäänestyspaikkojen lähetekuoret

Kustakin kunnan ennakkoäänestyspaikasta vähintään yksi vaalitoimitsija tuo sekä oman kunnan keskusvaalilautakunnalle että muiden kuntien keskusvaalilautakunnille osoitetut lähetekuoret henkilökohtaisesti oman kunnan keskusvaalilautakunnalle äänestyspäivän päätteeksi.

Vaalitoimikunnan lähetekuoret

Vaalitoimikunta toimittaa muiden kuntien keskusvaalilautakunnille osoitetut lähetekuoret lähimpään postitoimipaikkaan.

Vaalitoimikunta tuo oman kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitetut lähetekuoret äänestyspäivän päätteeksi keskusvaalilautakunnalle

Kirjeäänestyksen lähetekuoret

Kirjeäänestyksen lähetekuoret saapuvat keskusvaalilautakunnalle suoraan ulkomailta olevilta äänestäjiltä postitse tai kuriiripalvelun välityksellä. Kuriiripalvelun tuomat lähetekuoret saattavat olla suljettuna kuriiripalvelun omiin kirjekuoriin. Kaikki kuriirilähetykseen liittyvät asiakirjat, esimerkiksi mahdolliset kuitit ja vastaavat (siis muutkin kuin itse lähetekuori) toimitetaan sellaisenaan kirjeäänestyksen asiakirjoja tarkastaville henkilöille, jotta ne ja niihin mahdollisesti sisältyvät tiedot voidaan ottaa huomioon tarkastuksessa. Lähetekuoria ei saa avata ja tarkastaa ennen kuin vasta sen jälkeen kun äänioikeusrekisteri on tullut lainvoimaiseksi tiistaina 2.4.2019 klo 12.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

todeta, että kunnan ennakkoäänestyspaikkojen äänestykset rekisteröidään ennakkoäänestyspaikoilla ja ennakkoäänten tarkastajat ovat tarkastaneet kuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ja että yhteenveto esitellään keskusvaalilautakunnan kokoukselle 12.4.2019 klo 18 kokoukseen

2

että pitää ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamista koskevan kokouksen perjantaina 12.4.2019 klo 18 alkaen kunnantalolla

3

seuraavista ennakkoäänestyspaikoista tulleet manuaaliäänestykset:

- kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista tulleet manuaaliäänestykset

- kunnan laitos- ja kotiäänestyksestä tulleet äänestykset

- muista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista tulleet manuaaliäänestykset

- muiden kuntien laitos- ja kotiäänestykset

- ulkomailta tulleet äänestykset Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista, sekä

- ulkomailla ennakkoäänestyksen aikana ulkomailla olevista suomalaisista laivoista tulleet äänestykset

rekisteröidään vaalitietojärjestelmän äänioikeusrekisteriin ennen 12.4.2019 klo 18.00 alkavaa keskusvaalilautakunnan tarkastuskokousta

4

että ennakkoäänten tarkastajat jättävät kaikki epäselvät ennakkoäänestykset tarkastuskokouksen 12.4.2019 käsiteltäväksi, minkä päätösten mukaisesti tehdään tarvittavat täydentävät rekisteröinnit kokouksen jälkeen

5

kunnan ennakkoäänestyspaikoista vähintään yksi vaalitoimitsija tuo sekä oman kunnan keskusvaalilautakunnalle että muiden kuntien keskusvaalilautakunnille osoitetut lähetekuoret henkilökohtaisesti oman kunnan keskusvaalilautakunnalle äänestyspäivän päätteeksi kuittausta vastaan ja keskusvaalilautakunnan edustaja vie muiden kuntien keskusvaalilautakunnille osoitetut lähetekuoret postiin

6

vaalitoimikunta toimittaa muiden kuntien keskusvaalilautakunnille osoitetut lähetekuoret lähimpään postitoimipaikkaan ja oman kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitetut lähetekuoret oman kunnan keskusvaalilautakunnalle äänestyspäivänä kuittausta vastaan.

7

kirjeäänestyksen lähetekuoret ja kaikki niiden yhteydessä saapuvat asiakirjat toimitetaan keskusvaalilautakunnalle. Keskusvaalilautakunta sopii tarkemmin kirjeäänestyksen tarkastamisesta pykälässä § 32. Lähetekuoria ei saa avata ja tarkastaa ennen kuin vasta sen jälkeen kun äänioikeusrekisteri on tullut lainvoimaiseksi tiistaina 2.4.2019 klo 12.

 

 

 

 

 

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat