Keskusvaalilautakunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kevään 2019 vaalit, alustava ääntenlaskenta ja siitä tiedottaminen

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vaalitoimisto

VaalIviikonloppuna lautakunnilta ja äänestyspaikoilta tulevia kyselyjä varten keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, sovitut virkamiehet ja vaalitoimitsijat päivystävät, ovat puhelimitse tavoitettavissa ja vastaavat äänestyspaikkojen kysymyksiin. Yhteystiedot ja tarkemmat ajat annetaan sekä puheenjohtajien koulutuksessa. Vaalisunnuntaina em. henkilöt ovat tavoitettavissa niin pitkään sunnuntai-iltana kunnes alustava ääntenlasku on saatu valmiiksi.

Ilmoituskeskus

Eduskuntavaalien alustavan ääntenlaskennan tiedotusta varten keskusvaalilautakunnan on perustettava ilmoituskeskus, jos kunnassa on vähintään kaksi äänestysaluetta. Ilmoituskeskus toimii kunnan atk-palvelujen tiloissa.

Alustavan ääntenlaskennan tiedotus

Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava kuntavaalien vaalipäivän alustavan ääntenlaskennan tiedotuksesta seuraavasti (Vaaliohje 1, kohta 7.2.):

Keskusvaalilautakunta kokoaa äänestysalueittain

  • vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärän klo 21.00 mennessä ja
  • vaalipäivän äänestyksen alustavan tuloksen klo 22.30 mennessä  ja

sekä

yhdistää tiedot koko kunnan tulokseksi tallentamalla tiedot tuloslaskentajärjestelmään seuraavasti:

- vaalipäivänä äänestäneiiden lukumäärä klo 21.30 mennessä ja

- vaalipäivän äänestyksen alustava tulos klo 23.00 mennessä (tavoiteaika)

Keskusvaalilautakunnan 12.2.2019 päätöksen mukaisesti kunnan äänestystuloksen laskennan vastuuhenkilö on järjestelmäasiantuntija ja varalla it-suunnittelija.

Laskennan vastuuhenkilöt ohjeistavat vaalilautakuntien it-tukihenkilöt vaalitulosten toimittamiseen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

että kunta noudattaa ohjeen mukaista aikataulua tulosten kokoamisessa ja toimittamisessa

2

että vaalIviikonloppuna lautakunnilta ja äänestyspaikoilta tulevia kyselyjä varten keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, sovitut virkamiehet ja vaalitoimitsijat päivystävät, ovat puhelimitse tavoitettavissa ja vastaavat äänestyspaikkojen kysymyksiin. Yhteystiedot ja tarkemmat ajat annetaan puheenjohtajien koulutuksessa. 

3

että vaalituloksen laskentakeskus on kunnan atk-tiloissa

4

että oikeusministeriön ohjeen mukaisesta vaalituloksen tiedottamisesta vastaavat keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja keskusvaalilautakunnan sihteeri

5

että vaalilautakunnat eivät tiedota tuloksesta.

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat