Keskusvaalilautakunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Kevään 2019 vaalit, Killinmäen osastot pois laitospaikoista

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 4.2.2019 päättänyt laitoksista, joissa toimitetaan laitosäänestys kevään 2019 vaaleissa. Luettelossa oli mukana Helsingin keskuslaitoksen Killinmäen osastot. Kunnan perusturvapalvelujen toimiala antoi 25.2.2019 tiedon, että Helsingin keskuslaitoksen Killinmäen osastojen toiminta on kokonaisuudessaan lopetettu. Killinmäki tulee poistaa laitoksia koskevasta luettelosta.

                 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus merkitsee tiedokseen että Helsingin keskuslaitos Killinmäen osastojen toiminta Kirkkonummella on lopetettu ja että eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien 2019 laitosäänestykset toimitetaan seuraavissa laitoksissa

Volskoti

Tammikartanon hoitokoti

Kirkkonummen palvelukeskuksen ryhmäkodit

Lehmuskartano

Villa Sipriina

Valkokulta

Villa Kaskimäki

 

2

antaa luettelon tiedoksi vaalitoimikunnalle

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat