Keskusvaalilautakunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kevään 2019 vaalit, varautumissuunnitelma vaalitietojärjestelmien häiriötilanteita varten

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja on yhdessä kunnan järjestelmäasiantuntijan kanssa laatinut varautumissuunnitelman vaalitietojärjestelmän vakavia häiriötilanteita varten. Suunnitelma ei ole julkinen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää merkitä tiedokseen, että varautumissuunnitelma vaalitietojärjestelmän vakavia häiriötilanteita varten on laadittu.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat