Keskusvaalilautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti siten, että sihteeri lähettää pöytäkirjan kokouksessa olleille keskusvaalilautakunnan jäsenille ja varajäsenille tarkastusta varten viimeistään 4.2.2019. Pöytäkirja lähetetään sähköpostilla. Muutostiedot toimitetaan sihteerille, joka tekee muutokset pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajat ja puheenjohtaja lähettävät sähköpostilla hyväksymisviestinsä viimeistään 7.2.2019.  Allekirjoittaminen voi tapahtua käytännössä esim. seuraavassa keskusvaalilautakunnan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan 7.2.2019. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 8.2.2019.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Karlsson ja Jarkko Kaari.

Pöytäkirja tarkastetaan 7.2.2019. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 8.2.2019 konsernihallinnossa ja kunnan tietoverkossa.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.