Keskusvaalilautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Muut asiat

Perustelut

1

Kunta antoi 8.1.2019 pyydetyn vastauksen Vaalituki@om.fi :lle sähköisestä vaaliluettelosta ja vaalituloksen laskennasta.

Kunta käyttää sähköistä vaaliluetteloa:

  • kaikilla ennakkoäänestyspaikoilla (3 ennakkoäänestyspaikkaa)
  • varsinaisena vaalipäivänä kaikilla äänestyspaikoilla (7 äänestyspaikkaa)

Kaikissa em. paikoissa on lisäksi varmuuden vuoksi olemassa paperinen vaaliluettelo.

Äänten tallennus:

- vaalipäivänä vaalilautakunnat eivät tallenna alustavia laskennan tuloksia laskentajärjestelmään, vaan tulokset kirjataan keskitetysti kunnan atk-palveluissa.

Tämä käytäntö on sekä eduskunta-  että europarlamenttivaaleissa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää merkitä tiedokseen em. vastauksen.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaan.