Keskusvaalilautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kevään 2019 vaalit, vaalimateriaalin tilaus, tiedoksi

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Eduskuntavaaleihin ja europarlamenttivaaleihin tarvittava materiaalin tarve on arvioitu suhteutettuna kunnan väkilukuun, äänioikeutettujen määrään, mahdolliseen äänestysaktiivisuuteen sekä onko kyseessä yhden vai kahden kierroksen vaalit. Selvitys on oheismateriaalina.

Materiaali tuli tilata 7.1.2019 mennessä toimittajalta. Tilaus tehtiin 2.1.2019. Tilausluettelo on myös oheismateriaalina. Materiaalit on tilattu sekä eduskuntavaaleja että europarlamenttivaaleja varten ja tilausluettelossa on yhteismäärät. Vaalikohtaiset määrät näkyvät selvityksestä.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää merkitä tiedoksi, että vaalimateriaalit on tilattu 2.1.2019.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.