Keskusvaalilautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kevään 2019 vaalit, vaalikalusto

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vanhalla kunnantoimistolla säilytetään vaalikalustoa.

Kunnalla on

- 8 lukollista vaaliuurnaa, 7 suoraan käyttökelpoista ja yksi lukkovaihdon jälkeen 

- 33 tavallista äänestyskoppia

- 1 leveä äänestyskoppi liikuntaesteisten käyttöön (kunnantaloon)

- 8 pöydille asetettavaa äänestyssuojaa

- 1 kuljetettava äänestyssuoja (laitosäänestykseen)

- 4 vaalikopin kattolevyä kunnantalon äänestyskoppeja varten näkyvyyssuojaksi

- äänestyspaikkaviitat (lukuisia)

- kunnantalon vaalikoppeja varten ledvalot 

 

Ulkomainostelineet  ovat kunnan keskusvarikolla, Jerikonmäellä.

Kalusteiden käyttöönotosta lähetetään hyvissä ajoin tilaus kuntatekniikan ja keskusvarikon yhteyshenkilöille. Kuntatekniikka hoitaa kuljetukset ja ulkotelineiden pystytykset laskua vastaan. Asia on alustavasti sovittu yhteyshenkilöiden kanssa.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää merkitä tiedokseen, että

1

kunta on ilmoittanut Oikeusministeriön vaalitukeen, että kuntaan tarvitaan yksi uusi varauurna lisää

2

kalusteiden käyttöönotto tilataan hyvissä ajoin kuntatekniikan ja keskusvarikon yhteyshenkilöiltä. Kuntatekniikka hoitaa kuljetukset ja ulkotelineiden pystykset laskua vastaan.

3

ennakkoäänestyspaikkoihin hankitaan ennakkoäänestyksen lähetekuorten keräämistä varten tilavat kannelliset laatikot

 

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.