Keskusvaalilautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kevään 2019 vaalit, koulutuspalkkio

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta käsitteli ja päätti 30.10.2018 omalta osaltaan kevään 2019 vaalityöskentelyyn liittyvistä palkkioista. Lautakunta tuolloin myös päätti, että vaaliviranomaisten koulutuskokonaisuus ja siihen liittyvät korvaukset tuodaan erikseen keskusvaalilautakunnalle päätettäväksi.

Lautakunta päätti edellisessä pykälässä kevään 2019 vaalien koulutuksesta ja osallistujien korvauksista. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Marko Parviainen ja järjestelmäasiantuntija Eero Viitanen pitävät kevään 2019 vaalikoulutukset. Puheenjohtajan koulutuskorvauksesta tulee päättää.  

Keskusvaalilautakunta päätti 14.11.2017 § 27 edellisen vaalin (presidentinvaalit 2018) osalta, että keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksetaan 500 euroa vaalitietojärjestelmän koulutuksesta.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää, että keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksetaan 500 euroa koulutussuunnitelmassa mainittujen koulutustilaisuuksien pitämisestä.

 

Käsittely:

Puheenjohtaja Marko Parviainen poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Varapuheenjohtaja Harriet Hagelberg toimi puheenjohtajana. Varajäsen Kristoffer Bondestam oli läsnä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon aikana, hän poistui kokouksesta klo 19.52. 

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti

1

että keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksetaan 500 euroa koulutussuunnitelmassa mainittujen koulutustilaisuuksien pitämisestä.

2

että keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle ja järjestelmäasiantuntijalle maksetaan kustakin koulutustilaisuudesta ja kenraaliharjoituksesta lisäksi kokouspalkkio. Ennakkoäänestyksen kenraaliharjoituksesta ei makseta koulutuspalkkiota, koska se on työpäivän aikana. Vaalitietojärjestelmäkoulutuksista viikolla 12 (4 iltaa) maksetaan kuitenkin yksi kokouspalkkio /ilta.