Keskusvaalilautakunta, kokous 26.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Sähköisen ja paperivaaliluettelon käyttö vaalipäivänä

KIRDno-2017-616

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi
  • Miikka Väinölä, miikka.vainola@kirkkonummi.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta päättää ja ilmoittaa vaalilautakunnalle siitä käytetäänkö vaalipäivän äänestyksessä

  • äänioikeusrekisteriä (äänioikeustietojärjestelmää) vaaliluettelon sijasta tai rinnalla sekä/tai
  • alustavassa laskennassa tuloslaskentajärjestelmää

(Vaaliohje 2, s. 12)

Keskusvaalilautakunta on antanut 27.9.2017 oikeusministeriön vaalitukeen tiedon aiempien vaalikäytäntöjen pohjalta, että vaalilautakunnat käyttävät vaalipäivänä äänioikeusrekisteriä, mutta eivät käytä vaalilautakunnissa tuloslaskentajärjestelmää.  Tämä tieto on lähetetty vaalitukeen ja ilmoitettu vaalilautakuntien puheenjohtajien koulutuksessa 10.1.2018.

Kunkin äänestäjän äänestämisestä on tehtävä merkintä vaaliluetteloon tai äänioikeusrekisteriin. Jos vaalilautakunta käyttää äänioikeusrekisteriä rinnan vaaliluettelon kanssa, vaaliluetteloon tehdyt merkinnät ovat lähtökohtaisesti todistusvoimaisia ja äänioikeusrekisteriin tehdyt merkinnät toisijaisia.

(Vaaliohje 2, s. 30)

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

että presidentinvaalissa 2018 vaalilautakunnissa ei käytetä vaalipäivänä vaaliluetteloa äänioikeusrekisterin rinnalla,

2

asiasta ilmoitetaan vaalilautakuntien puheenjohtajille lauantain 27.1.2018 vaalimateriaalin jako- ja infotilaisuudessa

3

puheenjohtajia kehotetaan merkitsemään ilmoitettu käytäntö vaalilautakunnittain vaalipöytäkirjoihin vaalitoimituksen alkaessa vaalipäivänä klo 9.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.