Keskusvaalilautakunta, kokous 26.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Presidentinvaalit 2018, Uudenmaan vaalipiirilautakunta ja oikeusrekisterikeskus, uudet ohjeet

KIRDno-2017-616

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Oikeusrekisterikeskus on toimittanut kuntiin aikataulut ja toimintaohjeet kunnan keskusvaalilautakunnille vaaliviikonloppua 26 - 28.1.2018 varten.

Uudenmaan vaalipiirilautakunta on toimittanut kuntien keskusvaalilautakunnille vastaavasti mm. vaalimateriaalin hakemista ja noutamista aikatauluohjeet. Molemmat ohjeet ovat oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää merkitä tiedokseen edelllä mainitut ohjeet ja että ne huomioidaan aikataulujen suunnittelussa ja vaalilautakuntien ohjeistamisessa.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.