Keskusvaalilautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Muut asiat, mm. päätös osituksesta, vaalilautakuntien palautteet

Valmistelija

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Esityslistan lähettämisen jälkeen saaduissa vaalilautakuntien puheenjohtajien antamissa palautteissa saatiin tietoa, että keskusvaalilautakunnan 5.3.2019 päättämä ositus A - K ja L-Ö aiheutti jonoja aakkosten loppuosan linjaan. Keskusvaalilautakunnalle ehdotetaan, että eurovaaleissa siirrytään takaisin kunnan aiemmin käyttämään pohjaan A - L ja M-Ö.

Kahden linjan käyttö edellyttää että äänioikeustietojärjestelmään tehdään myös vastaava linjajako sekä vaaliluettelon ositus. 

Vaalipaikalla äänestäjille osoitetaan kyltein, mille vastaanottopöydälle äänestäjän on mentävä. Kahden linjan systeemissä aakkosten alkupään on hyvä äänestyspaikalle tultaessa olla vasemmalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää, että eurovaaleissa siirrytään takaisin kunnan aiemmin käyttämään pohjaan A - L ja M-Ö. Kahden linjan käyttö edellyttää että äänioikeustietojärjestelmään tehdään myös vastaava linjajako sekä osittamalla samoin vaaliluettelo. 

 

Käsittely:

Tämän pykälän yhteydessä käsiteltiin vaalilautakuntien antamia palautteita eduskuntavaaleista.

 

Seuraavat vaalilautakuntien edustajat olivat paikalla palautteiden käsittelyn aikana klo 18.00-19.10:

Juha Tarvainen, Lapinkylän vaalilautakunnan varapuheenjohtaja

Vesa-Pekka Sainio, Veikkolan vaalilautakunnan puheenjohtaja

Carita Haapaniemi, Masalan vaalilautakunnan puheenjohtaja

Sami Sailo, Gesterbyn vaalilautakunnan puheenjohtaja

Johanna Fleming, Heikkilän vaalilautakunnan puheenjohtaja

Jarmo Siivari, Heikkilän vaalilautakunnan varapuheenjohtaja

Erkki Majanen, Porkkalan vaalilautakunnan varapuheenjohtaja

Thorolf Sjölund, vaalitoimikunnan puheenjohtaja

Gun-Maj Beck, vaalitoimikunnan varapuheenjohtaja

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. 

Keskustelun aikana pyydettiin keskusvaalilautakuntaa kiinnittämään erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:

- puhelimien PIN-koodi lautakunnille mukaan vaalimateriaalin jaon yhteydessä

- matkalaskulomakkeet tulee toimittaa paperiversiona lautakunnille

- viivakoodinlukijat tarkastettava ja päivitettävä

-  vaaliluettelon ositus, todettiin että keskusvaalilautakunta päättänyt muuttaa; A-L ja M-Ö

- lautakuntien jäsenten ja varajäsenten määrä. Oikeusministeriöstä selvitetään, voiko valita ns. yleisvarajäseniä, jotka voivat tarvittaessa ottaa mukaan lautakuntaan, jossa tarvitaan lisätyövoimaa sekä vaaliluettelon ositus valtakunnallisesti: A-L ja M-Ö

- vaalikoulutusta uusille jäsenille sekä jäsenille jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet koulutukseen

- vaalihuoneiston valaistus (Kirkkoharjun koulu)

- pankkitunnukset mukaan äänioikeusjärjestelmään kirjautumista varten

- leimasimet tarkistettava

- vaalihuoneiston kahvitus: rehtori saa antaa luvan kahvitukseen koulun tiloissa, paikka sovitaan vaalilautakunnan puheenjohtajan kanssa. Ei saa häiritä äänestystapahtumaa

- vaalikeräys (pelisäännöt). Ei saa häiritä äänestystapahtumaa.

Kooste annetuista palautteista on pöytäkirjan oheismateriaalina.

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.