Keskusvaalilautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Europarlamenttivaalit 2019, valmistelutilanne

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Eduskuntavaalit pidettiin 14.4.2019, eurovaalit pidetään 26.5.2019. Ohjeiden mukaan kunnan tehtävät molemmissa vaaleissa on samat ja vaalien toimeenpano tapahtuu samalla tavalla. Keskusvaalilautakunta organisoi vaalien järjestämisen kunnassa. 

Valmisteltaessa eduskuntavaaleja koskevia asioita keskusvaalilautakunnnan päätettäväksi, tavoitteena oli, että päätös koskee samanaikaisesti myös europarlamenttivaaleja. 

Jos pykälässä ei mainita, että järjestely koskee myös europarlamenttivaaleja tai jos esim. mainitaan vain eduskuntavaaleja koskeva päivämäärä, niin tässä pykälässä esitetään keskusvaalilautakunnan päätettäväksi että vastaava asia koskee myös europarlamenttivaaleja ja eurovaalien vastaavaa päivää.

Ainakin seuraavista asioista keskusvaalilautakunnan tulee kuitenkin eurovaalien yhteydessä tehdä erillinen päätös. Kukin asia on valmisteltu omassa pykälässään.

-    vaalilautakuntien kokoonpano eurovaaleja varten

-    europarlamenttivaaleja koskeva tiedotus ja kuulutus

-   ulkomainontaa koskeva kirje puolueille

-    vaaliviranomaisille annettavat ohjeet

-  puheenjohtajien ja sihteerien koulutus, jolloin sovitaan myös vaalilautakuntien 25.5.2019 kokousajoista ja it-asennuksesta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

todeta että eurovaaleja koskevat päätökset ovat suurelta osin päätetty samanaikaisesti eduskuntavaaleja koskevan vastaavan päätöksen yhteydessä (Kevään 2019 vaalit)

2

että jos pykälässä ei mainita, että järjestely koskee myös europarlamenttivaaleja tai jos esim. mainitaan vain eduskuntavaaleja koskeva päivämäärä, niin vastaava asia koskee myös europarlamenttivaaleja sekä eurovaalien vastaavaa päivää.

3

että tiedossa olevat erikseen eurovaaleja varten valmisteltavat asiat ovat tämän kokouksen asialistalla

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.