Keskusvaalilautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Europarlamenttivaalit 2019, vaaliviranomaisten ohjeistaminen

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan vaaliviranomaisten kouluttamisesta. Keskusvaalilautakunta järjesti sekä eduskuntavaalien että europarlamenttivaalien nimetyille viranomaisille koulutukset maalis- huhtikuussa.

Oikeusministeriön eurovaaleja koskevat vaaliohjeet eivät ole vielä saapuneet kuntaan. Kunta toimittaa ohjekirjat vaalitehtäviä hoitaville viranomaisille sitten kun ne saapuvat.

Oikeusministeriön ohjeiden lisäksi kunta laatii vaalilautakunnille vaalipäivän käytäntöjä koskevat kuntakohtaiset ohjeet. Ohje sisältää käytännön ohjeita sekä tietoja, joita ei ole esitelty muissa yhteyksissä, mm. yhteystiedot. Kuntakohtaisia ohjeita täydennetään eduskuntavaalien jälkeen vaalilautakunnista saatujen palautteiden pohjalta,

Ennakkoäänestyksen vastuuhenkilöt opastavat ennakkoäänestystoimitsijat tehtäviinsä.  

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

todeta keskusvaalilautakunnan 5.3.2019 päätöksen, jonka mukaan kunnan vaaliviranomaisten tulee europarlamenttivaalien 2019 järjestelyissä noudattaa oikeusministeriön vaaliohjeita sekä vaalitietojärjestelmän VAT - ohjeita sekä muuta oikeusministiön ja keskusvaalilautakunnan antamaa ohjeistusta

2

että europarlamenttivaaleja koskevat ohjekirjat toimitetaan vaaliviranomaisille sen jälkeen kun ne saapuvat kuntaan

3

että vaalipäivän vaalitoimitusta varten vaalilautakunnille jaetaan tarkistetut kuntakohtaiset ohjeet

4

että ennakkoäänestyspaikkojen vastuuhenkilöt opastavat ennakkoäänestystoimitsijat tehtäviinsä

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.